POM Limburg

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sociaal-economisch beleid in Belgisch Limburg. De POM Limburg geldt als het expertisecentrum van de Limburgse economie en heeft diverse platform -en speerpuntwerkingen die volgens triple helix-modellen zijn samengesteld, zijnde: logistiek, bouw, maakindustrie, IT, zorgeconomie, energie, cleantech en creatieve economie. 

De POM Limburg beschikt niet alleen over het nodige netwerk aan KMO’s, in 2018 lanceerde het ook CLIP (Creative Limburg Innovation Platform) dat zich net wil inzetten op het stimuleren van de ontwikkeling van creatieve innovaties bij “traditionele” bedrijven.