Privacy Policy

De Wanderful.stream-projectpartners vinden de bescherming van privacy belangrijk. Hieronder lichten we toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat de privacy-rechten van de betrokkenen zijn en hoe ze deze kunnen uitoefenen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?  

Voor wat betreft deze website treedt vzw UC Limburg op als verwerkingsverantwoordelijke namens en voor rekening van de partners van het consortium.  VZW UC Limburg heeft als maatschappelijke zetel : Agoralaan, Gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek, ondernemingsnummer: 0417.195.515 en BTW-nummer:  BE 0417.195.515 en RPR (rechtspersonenregister): Hasselt.

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

We verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan onze activiteiten zoals Kick off, bootcamps, innovatietrajecten en afsluitende events. Het gaat hier over identificatiegegevens die de deelnemer ons zelf geeft of beeldmateriaal dat we nemen van de deelnemers. 

Gegevens van de personen die deelnemen aan onderzoek bijvoorbeeld personen die onze vragenlijst invullen over hoe hun bedrijf omgaat met circulaire economie.  Persoonsgegevens in het kader van onderzoek kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Het kan gaan om informatie die wordt verzameld rechtstreeks bij subjecten (informatie over hun afvalstromen, kennis circulaire economie …) of informatie verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld informatie waarover de overheid beschikt).  Deze gegevens worden verzameld, beheerd en geactualiseerd door de onderzoekers.

Op welke grond verwerken we persoonsgegevens? 

We verwerken gegevens voor rapportering omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Deze gegevens worden op bedrijfsniveau verzameld, individuele contactgegevens worden niet doorgegeven. 

Een aantal verwerkingen zijn op toestemming gebaseerd. Dat is onder meer het geval wanneer we interviews, beeldmateriaal (foto’s en film) en good practices of bedrijfsgegevens in de mapping tool publiceren. 

De wettelijke basis voor het verwerken van onderzoeksgegevens is doorgaans toestemming, het informed consent van de deelnemer aan het onderzoek.  In sommige gevallen ligt de wettelijke grondslag in een wettelijke verplichting (verplichte rapportering door het consortium aan de overheid) of in het algemeen belang (algemene resultaten van het project publiceren).

Waarvoor en hoe lang gebruiken we de persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens van deelnemers aan Wanderful.stream-activiteiten (Kick off, community events, boot camps, innovatietraject, learning events) worden gebruikt om de inschrijving en activiteit zelf correct te laten verlopen. Deze gegevens worden bijgehouden tot en met het einde van het project (juni 2023) of zolang relevante wetgeving dit vereist (30 juni 2028). 

Op basis van toestemming kunnen deelnemers opnieuw worden benaderd via de nieuwsbrief van Wanderful.stream. Deelnemers kunnen zich hiervoor altijd uitschrijven.

Onderzoekers verzamelen, analyseren en beheren persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.  Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig voor het onderzoek of zolang de relevante wetgeving inzake het interreg -project dit vereist (30 juni 2028). 


Hoe beveiligen we persoonsgegevens? 

Het aantal personeelsleden van het consortium dat toegang heeft tot de persoonsgegevens, is beperkt. Werknemers van consortium krijgen enkel toegang tot de persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

We gebruiken technische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies of diefstal van de gegevens zoals een sterk wachtwoord, firewalls, antivirus, back up enz.

Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen? 

Om één van de onderstaande rechten uit te oefenen, stuurt u een bericht naar privacy@wanderful.stream. Deze rechten zijn echter verbonden aan voorwaarden, zodat de hogeschool mogelijks niet altijd zal kunnen ingaan op uw vraag.

Recht van inzage

U hebt het recht om van het consortium uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht om deze te laten corrigeren.

Recht op ‘gegevenswissing’ (“recht op vergetelheid”)

U hebt het recht om van het consortium zonder onredelijke vertraging ‘wissing’ van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

Wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of

Wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

Wanneer uw gegevens moeten worden gewist vanwege een wettelijke verplichting.

Recht om toestemming in te trekken

U hebt altijd het recht om uw gegeven toestemming in te trekken. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht uw toestemming in te trekken.

Recht op beperken van de verwerking

U hebt het recht om van het consortium een beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen:

Tijdens de periode die het consortium nodig heeft om de juistheid van uw gegevens te controleren, in geval van betwisting; of

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of

Wanneer het consortium jouw gegevens niet meer nodig heeft, maar u de gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering; of

Tijdens de periode die het consortium nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die u aan het consortium hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om klacht in te dienen

Het consortium nodigt u vriendelijk uit rechtstreeks met haar contact te nemen als u klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kan ik contact nemen? 

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van het consortium via het privacy@wanderful.stream 

Update? 

Het consortium kan deze privacyverklaring aanpassen. Natuurlijk laten we weten wanneer er wijzigingen zijn. Check op onze website of u beschikt over de laatste versie van onze privacyverklaring.

Cookiebeleid voor Wanderful.stream-website

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je één van onze websites bezoekt. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website samenwerken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een toestel identificeren.

Wie plaatst deze cookies?

Het Wanderful.stream-consortium maakt gebruik van twee soorten cookies:
Eerstepartijcookies: dit zijn noodzakelijke technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld door het bijhouden van je taalinstellingen of formuliervoorkeuren.

  • “wp-wpml_current_language”: Registreert de gekozen taal

Derdepartijcookies: deze cookies worden beheerd en geplaatst door een derde partij tijdens je bezoek aan de website van Stream.
Google Analytics: wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Via deze tracking cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website bezoeken en bepaalde demografische gegevens verzamelen. Deze statistieken geven ons inzicht in het gebruik van onze website en stellen ons in staat deze te verbeteren voor de eindgebruiker.

  • “__utma ; __utmb ; __utmc ;  __utmz ;  _utmv “: Wij gebruiken utma, __utmb, __utmc en __utmz voor het verzamelen van gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om verslag uit te brengen over het gebruik van de website en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen gegevens in anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de website, waar bezoekers vandaan kwamen en welke pagina’s ze hebben bezocht.
  • “_ga ;  _gali ; _gat ; _gid”: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statische data te verzamelen over hoe de gebruiker de site gebruikt.

Advertentiecookies: derde partijen zoals Facebook kunnen cookies plaatsen op website van Stream zodat er gebruik gemaakt kan worden van hun advertentiediensten. Op basis hiervan kunnen wij je aangepaste advertenties tonen op deze  platformen, die afgestemd zijn op je leeftijd/regio/interesse… Hiervoor verwijzen wij naar het privacybeleid van deze partijen.

Hoelang  blijven deze cookies actief?

Deze cookies blijven afhankelijk van hun karakter ofwel tijdelijk opgeslagen in je browser (sessiecookies), ofwel permanent (hetzij tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe cookie deze overschrijft of je jouw cookies zelf verwijdert via je browserinstellingen).

Hoe schakel ik het gebruik van cookies uit?

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en om je bezoek op onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden je daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in je browser.
Indien je dit liever niet wenst, kan je de cookies permanent of tijdelijk uitschakelen via het optiebeheer van je internetbrowser.