Full circular design, business and technology

 • Wanderful.Stream brengt reststromen van KMO’s in de Euregio in kaart én wil deze met de hulp van designers, technologen en business developers valoriseren.
 • Wanderful.stream is interdisciplinair én Euregionaal. Als Interreg-project in de Euregio Maas-Rijn stuwt het kleine en middelgrote ondernemingen richting een meer circulaire economie. Het doorkruist de grenzen tussen disciplines en de regio’s en initieert nieuwe samenwerkingen.
 • De naam ‘stream’ verwijst niet enkel naar reststromen. Het refereert ook naar belangrijke speerpunten binnen het onderwijs. Het internationale letterwoord S T E M verwijst daarbij naar Science, Technology, Engineering en Mathematics en voegt daar met Arts een extra discipline aan toe. Het is deze S T E A M die de zoektocht naar nieuwe producten en businessmodellen onder stoom brengt.
 • Wanderful.stream is een katalysator voor nieuwe circulaire modellen en producten. Het wordt aangedreven door acht partnerorganisaties actief in Belgisch en Nederlands Limburg, Wallonië tot en met de Duitse regio Aken.

Doel

 • Wanderful.Stream stelt zich tot doel kleine en middelgrote ondernemingen kosteloos te coachen en te begeleiden in de overgang naar een meer circulaire economie.
 • Het wil wijzen op de toegevoegde waarde van interdisciplinair samenwerken over de grenzen van de Euregio én van verschillende bedrijfssectoren heen.
 • Wanderful.stream wil interdisciplinaire kruisbestuiving rond de reststromen tastbaar maken door 40 prototypes van innovatieve producten te ontwikkelen.

Hoe

 • In kaart brengen van uitdagingen, behoeften en kansen voor de circulaire economie in de Euregio Maas-Rijn. Letterlijk en figuurlijk door middel van van online tools, maar even goed community-events.
 • Zichtbaar maken van reststromen of -materialen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Heb je met je bedrijf (interesse in) een bepaalde reststroom? Laat het ons nu al weten, want misschien wordt het een grondstof voor nieuwe producten of vonkstof voor nieuwe ideeën.
 • Reststromen of -materialen valoriseren samen met technologen, designers en business developers. Zo ontstaan er nieuwe ideeën, kansen én toepassingen.
 • Organiseren van netwerk- en community events rond verschillende thema’s, topics of disciplines. Van inspireren tot co-creatieve bootcamps en workshops. Hou zeker onze kalender in de gaten.

Timing

 • Het Interreg-project startte in september 2020 en loopt tot en met begin 2023. Daarin tekenen zich twee cyclussen af die gelijkaardig verlopen: van de uitgebreide analyses, via challenges en bootcamps leiden de innovation tracks tot prototypes.

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 3.894.146,16
EFRO-bijdrage: € 1.947.073,06

Bij Interreg Euregio Maas-Rijn geven we subsidie aan projecten waarbij partners samenwerken over grenzen heen. In 2014-2020 investeren we EUR 96 miljoen uit het Europese Funds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Onze investeringsprioriteiten zijn innovatie, economie, opleiding en sociale inclusie en grensoverschrijdende samenwerking. We zijn een samenwerking tussen 13 partnerregio’s in België, Duitsland en Nederland . Samen investeren we in oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen. Dit geeft Interreg haar eigen karakter: samenwerking tussen regio’s, over grenzen heen. In 2020 vierde Interreg haar 30-jarige bestaan.

Bekijk alle projecten