UCLL

UCLL is Lead Partner van Wanderful.Stream en brengt heel wat kennis in via haar expertisecentrum Sustainable Resources waarbinnen één van de onderzoekslijnen ‘Valorisatie van afval -en nevenstromen’ is. Dit expertisecentrum doet voornamelijk praktijkgericht onderzoek en koppelt er ook verscheidene dienstverlenende activiteiten aan. Via haar expertisecentrum Art of Teaching wil het net praktijkcases ontwikkelen om het STEM-onderwijsprogramma (Science, Technolgy, Engineering en Mathematics) bekender te maken binnen scholen én de maatschappij. 

De voorbije jaren werden er reeds een aantal Europese projecten als promotor uitgevoerd, onder andere via het Erasmus+ – kanaal. Ook speelde UC Limburg in het verleden een partnerrol in meerdere H2020-projecten en op dit moment loopt er een Interreg EMR-project (‘THE!’) waar UC Limburg de rol van coördinator eveneens heeft opgenomen.