Z33

Z33 maakt projecten, tentoonstellingen, producties en publicaties van en met kunstenaars. Aan de hand van beeldende kunst, architectuur, vormgeving en film worden maatschappelijke thema‚Äôs aangebracht en kritisch belicht. De projecten ontstaan steeds uit langlopend en verdiepend onderzoek en resulteren in een uitgebreid programma aan artistieke activiteiten. 

Z33 heeft een bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en voor projecten die nieuwe verbindingen stimuleren tussen kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, wetenschappers en (stads)bewoners. Het huis fungeert regelmatig als curator en partner voor ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen binnen en buiten het kunstenveld. Z33 brengt heel wat expertise in met betrekking tot proces- en trajectbegeleiding met beloftevolle kunstenaars en designers. En het wil haar ervaring met gelijkaardige projecten aanwenden om de samenwerking tussen de diverse actoren te faciliteren, zowel voor wat betreft de creatieve interregionale partners als de interdisciplinaire regionale partners.