01.07 — 01.07.2021

Community event

Dit evenement in samenwerking met Effizienz-Agentur NRW richt zich op de Duitstalige gemeenschap en wil bedrijven uit de regio Aachen en uiteraard de hele regio Maas-Rijn informeren.

Reststromen zijn niet altijd gemakkelijk vast te stellen, laat staan te evalueren. Daarom biedt Wanderful.stream een team van experts, van materiaaltechnologen en ingenieurs tot professionele ontwerpers en bedrijfsontwikkelaars. Hun doel? Samen stappen zetten in de richting van een circulaire economie en vooral innovatie stimuleren, want nieuwe producten of nieuwe ideeën worden nooit door één persoon uitgevonden, maar door een team. Het LEROMA-platform laat zien hoe reststromen gericht vermarkt kunnen worden door een digitale brug te slaan tussen handelaren in voedselgrondstoffen en voedselproducenten.

Als u concrete stappen wilt zetten in de richting van een circulaire economie, is de vraag niet zozeer wat dit Europese project voor uw bedrijf kan betekenen, maar wel hoe ver u durft te gaan. Het gaat erom kansen te grijpen, in te spelen op veranderingen en open te staan voor verbetering. Dit project gaat veel verder dan consultancy en coaching – de waarde kan oplopen tot €20.000 – het helpt daadwerkelijk bij innovatie,” zegt Sara Gilissen, projectmanager van Wanderful.stream. “Wanneer ontwerp-, technologie- en bedrijfsexperts uw reststromen onder de loep nemen, vergroot dat niet alleen uw mogelijkheden voor innovatie, maar ook uw economisch potentieel.”