Fillbee, de duurzame sixpack

Kunststoftoepassing kunnen tot honderden jaren mee gaan. Een plastic krat van DW Reusables kan bijvoorbeeld tot 50 jaar lang hergebruikt worden en tot 7 maal gerecycleerd worden. Toch worden kunststoftoepassingen nog steeds gepercipieerd als een goedkoop wegwerpmateriaal. Dat komt vooral door de single use toepassingen waarvoor ze vaak gebruikt worden. Wegwerpverpakkingen komen vervolgens in waterstromen terecht waar ze kunnen ontbinden in microplastics en het ecosysteem vervuilen.

Tinne De Pooter, Marketing & Communicatie directeur van DW Reusables geeft aan dat “kunststoffen een te waardevol materiaal zijn om “one way” te gebruiken”. Dat is ook de reden waarom DW Reusables volop inzet op herbruikbare verpakkingen zoals drankkratten die de duurzame materiaaleigenschappen van de kunststof ten volle benutten.

“Kunststoffen zijn een te waardevol materiaal om one way te gebruiken”,

Tinne De Pooter, Marketing & Communicatie directeur van DW Reusables

De nieuwe Fillbee verpakkingen van DW Reusables zijn gemaakt van post-consumer waste. Eén Fillbee verpakking vervangt 24 kartonnen sixpacks en dus 144 wegwerpflesjes. De herbruikbare verpakkingen maken deel uit van een gesloten circuits waardoor ze ook perfect gerecycleerd kunnen worden. “Dat gebeurt overi- gens vooral omdat de klant de verpakking will rebranden en niet om ze versleten zijn”, licht Tinne De Pooter toe.

De voornaamste barrière waar DW Reusables op stoot om nieuwe herbruikbare verpakkingen te ontwikkelen en integreren in de markt is het consumentengedrag. Tinne geeft aan dat consumenten het gewoon zijn geworden om weg te werpen in plaats van te hergebruiken. Om daar een antwoord op te bieden moeten herbruikbare verpakkingssystemen zo gebruiksvriendelijk mogelijk ontwerpen worden.