10 Luikse bedrijven ondersteund om hun afval te recyclen

Aftrap van het innovatietraject bij Laynil

Wallonie Design is een van de partners van het interdisciplinaire en Euregionale project Wanderful.stream dat zich richt op de recuperatie van afval van bedrijven in de Euregio Maas-Rijn door ondersteuning in technologie, design en business. Sinds 2020 hebben bijna dertig bedrijven zich aangesloten bij dit project, waarvan tien in de provincie Luik!

Een ondersteuningsmethode circulaire economie: innovatietrajecten

Voor de provincie Luik heeft Wallonie Design in samenwerking met Eklo een ondersteunende methode ontwikkeld op basis van interdisciplinariteit, het innovatiepad genoemd. Projectteams die expertise in design, business en technologie combineren, stellen we samen. De complementariteit van deze expertises maakt het mogelijk om het probleem van de afvalberging grondig te analyseren om vervolgens concrete en levensvatbare oplossingen voor te stellen die het bedrijf kan implementeren.

Sinds twee jaar ondersteunen Wallonie Design en Eklo bedrijven uit alle sectoren bij deze reflecties. Per casus selecteren we externe expertise, vormen we teams en bewaken we de voortgang van projecten. De projectteams werken 10 tot 12 maanden samen.

10 Luikse bedrijven genieten van deze steun

Van koffiedik tot stukjes technisch textiel, niet-geweven papier, glasvezel of zelfs residuen van zemelen, een co-product van tarwe… de uitdagingen zijn gevarieerd en beïnvloeden acties zoals de optimalisatie van materialen, industriële symbiose, vooruitziendheid… . De deliverables van de projectteams passen zich daarom aan de uitdaging aan: proof of concept, gebruiksscenario, prospectief scenario, prototype op kleine schaal, enz. Ze vormen een concreet stappenplan voor een beter beheer van de afvalstromen van het bedrijf.

Meer weten? De resultaten van de cursussen zullen worden gepresenteerd tijdens het afsluitende evenement van het project in mei 2023 in Luik!

Een vervolg op dit project…

De methodiek van het innovatietraject ontwikkeld voor het Wanderful.Stream-project heeft zijn waarde bewezen en wekte de interesse van het Gewest. In 2022 kreeg Wallonie Design de opdracht om 10 nieuwe innovatietrajecten te begeleiden in het kader van de Wallonië Circulaire strategie en het Waalse Herstelplan. De focus zal niet langer alleen op afval liggen, maar op alle soorten uitdagingen in de circulaire economie.

Ontdek het in het artikel op de website van Wallonie Design: “Innovatietraject: engage your company in a circular economy project!”