MECC Maastricht heeft nog meer valorisatie in zich(t)

Congres- en beurzencentrum MECC Maastricht wil verdere stappen zetten in het reduceren en verduurzamen van haar afvalstromen. De vaak onvoorspelbare mix aan materialen op het einde van beurzen of congressen bevat nog te veel waardevol materiaal dat achteloos op de grote hoop restafval terecht komt. Samen met de experten van Wanderful.stream vat MECC Maastricht een innovatietraject aan met oog op meer valorisatie.

Congres- en evenementlocatie MECC Maastricht werd opgericht in 1988 en kreeg in 2021 een upgrade en omvat goed 30.000 vierkante meter aan expositieruimte.

Congres- en evenementlocatie MECC Maastricht werd opgericht in 1988 en groeide uit tot één van Europa’s meest gastvrije venues voor beurzen allerhande. In juni 2021 kreeg het zelfs een upgrade en werd de capaciteit uitgebreid tot maar liefst 5.000 bezoekers en goed voor 30.000 vierkante meter aan expositieruimte. MECC heeft te maken met veel verschillende typen afvalstromen, naargelang haar klanten en de aard van de events. Het blijkt bovendien moeilijk om deze afvalstromen ‘zuiver’ te scheiden, toch een belangrijke voorwaarde om deze te kunnen valoriseren. Een aanzienlijk deel van het afval belandt achteloos én ten onrechte bij het restafval, met name aan het eind van een event waarbij standhouders en exposanten zo snel mogelijk naar huis willen en het op de juiste manier aanbieden van afval geen prioriteit heeft. Ook is het moeilijk scheiden van afvalstromen een gevolg van niet-circulair tentoonstellingsontwerp; verschillende materialen worden bijvoorbeeld gecombineerd die niet makkelijk te demonteren zijn, zoals hout gecombineerd met textiel.

Event – the day after

DUURZAME DEMONTAGE BAZEN

Tijdens de 3-daagse bootcamp van Wanderful.stream, die plaatsvond in het Discovery Museum in Kerkrade, nam een team studenten deze uitdaging al eens onder de loep. Onder leiding van imagineer Loes Borger werd er een eerste creatieve verkenning gedaan. Het concept van de ‘Duurzame Demontage Bazen’ vormde toen een bron van inspiratie om nu ook effectief een innovatietraject op te starten. Samen met een team van experts gaan MECC en Wanderful.stream samen op zoek naar een nieuw service design rondom het afvalmanagement. Onder supervisie van Anja Köppchen van het Discovery Museum werd een team samengesteld, waarbij (service) design en business development in eerste instantie centraal staan. De rol van technologie kan in een later stadium nog vorm krijgen.

Op 9 mei 2022 bracht het Wanderful.stream team een bezoek aan MECC Maastricht om gezamenlijk de start van het innovatietraject vorm te geven. Onder begeleiding van Bart Korpershoek (sales manager), Sheila Steenbakkers (project manager), Erik Janssen (manager organiser services) en Beau Timmers (stagiaire) werd er een rondleiding gehouden in de vernieuwde congreslocatie, inclusief het interne milieupark. En dat MECC een reputatie hoog te houden heeft op het vlak van gastvrijheid, mag blijken uit het heerlijk stukje vlaai van Bekkerie Talentino. Na de inspirerende rondleiding faciliteerde service designer Damiën Nunes (UMIO, Maastricht University) een workshop Stakeholder & Journey Mapping om van design tot hergebruik kansen en uitdagingen in kaart te brengen. Samen met business developer Willem van Hoof (Bluehub) verkende het team de ambities en visie van MECC. Weke uitdagingen en kansen zijn er op het vlak van het verduurzamen van hun afvalstromen en hoe zou Wanderful.stream hiertoe kunnen bijdragen.

Stakeholder mapping met Bart Korpershoek (sales manager), Sheila Steenbakkers (project manager), Erik Janssen (manager organiser services) en Beau Timmers (stagiaire) onder leiding van Damiën Nunes (UMIO, Maastricht University).

Gastvrijheid: dilemma of kans?

De kick-off leverde veel inspiratie, stof tot nadenken en positieve energie. Het MECC-team heeft de drive om echt iets te doen – “rapporten hebben we al genoeg”. Wat we vooral meenemen is het belang van gastvrijheid als onderscheidend vermogen. MECC wil klanten en relaties ontzorgen en niet iets opleggen. In eerste instantie lijkt het alsof MECC zich daardoor in een spagaat bevindt tussen enerzijds klanten stimuleren om te verduurzamen zonder ze anderzijds in hun wensen en behoeften te beperken. Kunnen we dit dilemma ombuigen naar een kans? Hoe kunnen we verschillende stakeholders helpen minder restafval te produceren zonder dat dit ten koste gaat van – of beter nog bijdraagt aan – de gastvrijheid? Onder supervisie van Anja Köppchen van het Discovery Museum gaan Damiën Nunes en Willem van Hoof de komende maanden aan de slag met het verkennen van verschillende oplossingsrichtingen.