Tapazz deeloplossingen

Van auto’s tot wasmachines, Tapazz ontwikkelt deeloplossingen zodat producten efficiënter gebruikt worden door verschillende gebruikers.

De auto is een uitstekend voorbeeld van een product dat vandaag enorm inefficiënt gebruikt wordt. 90% van de tijd staat de auto stil en toch heeft iedereen er een. Daarom ontwikkelt Tapazz gebruiksvriendelijke soft- en hardware waarmee meer mensen hetzelfde product kunnen delen. Dat zorgt voor minder uitstoot, efficiënter materiaalgebruik en meer beschikbare publieke ruimte.

“Gebruikers overtuigen
dat toegang tot een product
interessanter kan zijn dan het bezit ervan,
dat is de grootst uitdaging.”

Maarten Kooiman – ceo Tapazz

De auto wordt niet als product maar als dienst aangeboden aan de eindgebruiker. De aanbieder heeft er dan alle belang bij dat het product zo duurzaam mogelijk ontworpen is. Een aanbieder is bijvoorbeeld een bouwpromotor, co-working space of stad die zijn gebruikers mobiliteit als een extra service wil aanbieden.

De auto wordt niet als product maar als dienst aangeboden aan de eindgebruiker. De aanbieder heeft er dan alle belang bij dat het product zo duurzaam mogelijk ontworpen is.

Om deeloplossingen mogelijk te maken moeten slimme product, dienst en systeem combinaties ontworpen worden (product-service-system design). Door bijvoorbeeld smart locks te integreren in bestaande wagens en software te ontwikkelen die verschillende gebruikers toegang geeft ontstaat er een autodeelsysteem voor een specifieke doelgroep.

Dat principe kan ook op gebouwen, parkeerplaatsen, wasmachines, … toegepast worden. De uitdaging is om het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ontwerpen zodat de drempel om in het deelsysteem te stappen zo laag mogelijk wordt. Want dat is volgens Maarten Kooiman (Ceo van Tapazz) nog één van de grootste uitdagingen. Gebruikers overtuigen dat toegang tot een product interessanter kan zijn dan het bezit ervan, acces over ownership!