Testen met kwartscomposietresten

Bij de productie van composietbladen voor onder meer keukens en badkamers heeft kwartscomposietproducent Diresco heel wat materiaal dat verloren gaat. 500 ton per jaar ‘mengerafval’ of materiaal dat blijft hangen in de machines, én een veelvoud (7.000 ton) komt vrij tijdens het vlakschuren van de platen. Deze reststromen vragen om een oplossing. Een innovatietraject onder leiding van designer Frederik Deschuytter en business developer Marcel Van de Velde van Senior Consultants Vlaanderen.

Diresco is marktleider in de Benelux in kwartscomposiet platen en produceert per werkdag ongeveer 4.000 m2 plaatmateriaal (geschikt zijn voor keukens, badkamers, tafelbladen, wanden, vloeren, trappen en gevelbekleding). Tijdens dit productieproces gaat er heel wat materiaal verloren. Enerzijds is er mengerafval, dat is materiaal dat bijvoorbeeld in de machines blijft hangen of tijdens het proces uitvalt, goed voor 500 ton per jaar. Een andere, nog grotere restroom is het slib, of het materiaal dat tijdens het polijsten vrijkomt. Maar liefst 7.000 ton per jaar. Dit slib kent op de wegenbouw na, heel weinig toepassingsgebieden en kost bovenal heel wat geld om te verwerken.

Deze uitdaging van Diresco lag al op tafel tijdens de bootcamp in het najaar van 2020. Toen wist lead designer Stan Maes met een team studenten heel interessante concepten te ontwikkelen op basis van het mengerafval. Het potentieel dat daarmee bloot werd gelegd, overtuigde Wanderful.stream en haar experten om dit concept verder te onderzoeken in een volwaardig innovatietraject. Om te vermijden dat er met deze overgang van Bootcamp-concept naar innovatietraject verder gegaan wordt op een ingeslagen weg, werd de premisse echter opnieuw tegen het licht gehouden. Wat kan er met de reststroom en ligt de uitdaging niet veeleer in het slibafval eerder dan het mengerafval?

Voorbeeld van uitgehard slibafval

GROTE HOOP

“Zeer zeker, want het is een veel grotere hoop. En het vertegenwoordigd ook een grote kost. Nog los van de gigantische technische uitdaging”, zegt Bjorn Christis, binnen Diresco verantwoordelijk voor Labo / Research / Health, Safety and Environment. “Composiet is immers een mengeling van kwarts, hars en pigment en dat mengsel hardt uit. Hoe we dit uitgehard restmateriaal dan moeten gaan manipuleren en hergebruiken is een cruciaal vraagstuk, nog los van wat we daar dan mee kunnen of moeten gaan doen.”

Frans Jansen, Jean-Pierre Reyniers, Marcel Van de Velde en Bjorn Christis

“Je kan wel nadenken over wat je met de reststroom kan doen, als je er ook alles aan doet om deze stroom te beperken. En daar zit ook nog veel potentieel.

Marcel Van de Velde
– Senior Consultants Vlaanderen

LESS IS MORE

Marcel Van de Velde, business developer bij Senior Consultants Vlaanderen en in dit traject bijgestaan door zijn collega’s Jean-Pierre Reyniers en Frans Jansen, wijst ook op het belang om net elke stap in het productieproces tegen het licht te houden. “Je kan wel nadenken over wat je met de reststroom kan doen, als je er ook alles aan doet om deze stroom te beperken. En daar zit ook nog veel potentieel. Met 7.000 ton slibmateriaal per jaar, moet je nu aan de slag en daar kan hergebruik in het huidig productieproces misschien een verschil maken…. maar dit zal nooit als enige oplossing volstaan.” Het trio van Senior Consultants Vlaanderen is niet louter en alleen gefocust op het economische potentieel; de drie wijzen bezitten elk heel wat professionele ervaring in multinationals en chemie-concerns in het bijzonder. Hierdoor brengen ze bijzondere technische inzichten bij in dit innovatietraject.

Jean-Pierre Reyniers, Frederik Deschuytter, Frans Jansen en Bjorn Christis

ADDED VALUE

Designer Frederik Deschuytter, die met zijn studio Fred Erik vaak toelegt op materiaalinnovaties -en experimenten, is er vast van overtuigd dat het slibafval kan hergebruikt worden in het productieproces van Diresco. “De eerste onderzoeken stemmen ons hoopvol dat we een manier kunnen vinden om het slibafval te verwerken tot een basisbestanddeel om er nieuwe platen mee te maken. Al moeten we er dan wel voor zorgen dat we toegevoegde waarde creëren met het design. Hoe? Door middel van speciale toevoegingen van andere interessante materialen. Of het aanbrengen van structuren. Dat zijn de experimenten die we nu allemaal gaan opzetten in de komende weken en maanden.”

De inzet van dit innovatietraject met Diresco, Frederik Deschuytter en Senior Consultants Vlaanderen start met het zoeken naar een manier om het slibafval te bewerken, verwerken en herwerken. Dit is een basisvereiste om het materiaal te kunnen valoriseren, hetzij binnen het huidige productieproces van Diresco dan wel in andere (innovatieve) toepassingen. Het resultaat wordt verwacht in november 2021.

Tijdens het Community Event op 3 juli 2020 ging moderator Xavier Taveirne dieper in gesprek met bovengenoemde actoren. Dat kan je hier alvast herbekijken.